ЗАВХАН АЙМГИЙН ИТХ-ын цахим хуудас

Санал асуулга (1)

ОНХ-ийн сангийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаардлагатай вэ? (33 нийт санал)
Сумдууд